Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ

Đăng ngày 12/12/2018

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ
BẢO VỆ NỘI BỘ CÔNG TY✪ Địa điểm: Toàn hệ thống BLOOK ✪Số lượng: 20 người✪ Mô tả công việc:- Giữ...

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Đăng ngày 12/12/2018

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG
✪ QUẢN LÝ CỬA HÀNG• Số lượng tuyển dụng: 10 quản lý cửa hàng• Khu vực: Thành Phố Hồ Chí...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Đăng ngày 12/12/2018

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
BLOOK đang trong quá trình mở rộng hệ thống để đáp ứng nhu cầu mua sắm của tất cả các Quý...