Hướng Dẫn Chọn Size

Size Áo dành cho Nam:

Size         :      S                M             L               XL
Chiều cao: 165-167    168-170   170-173     170-173
Cân nặng: 55-60 kg    60-65 kg   66-70 kg    70-76 kg

Size Quần dành cho Nam:

Size:               29              30           31           32             34             36
Chiều Cao: 160-163  163-166   166-168   168-170    170-173    173-175
Cân nặng:  55-60kg   60-65kg   60-65kg   66-70kg    66-70kg    70-76kg

Size Áo dành cho Nữ:

Size:                 S              M              L              XL
Chiều cao:   150-155    156-160    160-164    165-170
Cân nặng:   38-43kg      43-46kg    46-53kg    53-57kg

Size Quần dành cho Nữ:

Size:               26           27            28           29             30             31
Chiều Cao:  150-155   156-160   156-160   160-164    160-164    165-170
Cân nặng:   38-43kg   43-46kg    43-46kg   46-53kg     53-60kg    60-65kg